Progti

Pravastatine bijsluiter


De andere stoffen zijn: Tabletkern: microkristallijne cellulose (E460 natriumcroscarmellose (E468 macrogol 8000, copovidon, zwaar magnesiumcarbonaat (E504 lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E470b geel ijzeroxide (E172 watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551). Onvoldoende effect hebben - als u risico loopt op een vernauwing van de bloedvaten in uw hart door een te hoog cholesterolgehalte in uw bloed, als aanvulling op uw dieet. Dit kan worden bijgesteld tot 2 tabletten (overeenkomend met 40 mg pravastatine). Ciclosporine fibraten of ezetimib vermeerdert de kans op myopathie; indien combinatie met fibraten niet vermeden kan worden, dient zorgvuldige cpk-meting plaats te vinden. Gestoorde leverfunctie (geelzucht, hepatitis, fulminante hepatische necrose pancreatitis. Ouderen Er is geen dosisaanpassing nodig voor deze groep. Cardiovasculaire preventie: Volwassenen: 40 mg 1/dag. Pravastatinenatrium, lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor., bewaar deze bijsluiter. De dosis verhogen met tussenpozen van ten minste 4 weken. Daar staan een maand en een jaar. om de kans op een volgende hartaanval te verminderen als u een hartaanval heeft gehad of als u lijdt aan aanvallen van pijn op de borst (instabiele angina pectoris). Primaire preventie bij matige of ernstige hypercholesterolemie en bij toegenomen kans op een eerste cardiovasculaire gebeurtenis, als aanvulling op een dieet. Zeer zelden : ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis). geeft dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Pravastatine eg 40 mg bijsluiter bij zivi zorginformatie

Bijsluiters voor Pravastatine eg. Pravastatine is een generiek geneesmiddel dat gemaakt wordt door teva en gebruikt kan worden. Lees ook altijd eerst de bijsluiter zorgvuldig door voordat. Pravastatine met fenofibraat verlaagt de hoeveelheid bloedvetten en vermindert. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn. Bij de medicamenteuze verlaging van het cholesterolgehalte ter vermindering van het tienjaarsrisico van morbiditeit en mortaliteit door hart-en vaatziekten, verdient. Pravastatine, medicijn ervaringen en bijwerkingen Pravastatine - online, pravastatine bestellen Pravastatinenatrium 40 pch, tabletten 40 mg - brochure

in de bijsluiter maar misschien. Bijsluiter van Pravastatine tabletten. U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen. Informatie over Pravastatine sandoz 40 Mg (98 Tabletten) zoals een online bijsluiter, de prijs, de voorschriftplicht en het actief bestanddeel vindt u op Medibib.

Dit kan worden bijgesteld tot 1 tablet (overeenkomend met 40 mg pravastatine). Elke tablet bevat 40 mg pravastatinenatrium. soms: verstoorde seksuele functies. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Uw arts zal u vertellen hoe lang u pravastatine eg moet innemen. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. Pravastatine, na Stada 20 mg, filmomhulde tabletten - brochure bittere

Pravastatine, na Stada 20 mg, filmomhulde tabletten - brochure

Vrouw, 68: Ben 10kg verzwaart van het innemen van. Pravastatine, download: Bijsluiter, werkzame stoffen: pravastatine natrium Afleverstatus: Uitsluitend recept Registratiedatum: 10 september 2004 Nummer Omschrijving.

Er zijn aanwijzingen dat statinen het bloedglucosegehalte kunnen verhogen. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek. erythromycine en clarithromycine. Filmomhulsel : hyprolose (E463 macrogol 400, macrogol 3350, hypromellose (E464). soms : verstoorde seksuele functies. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Pravastatine, tabletten (generiek)

Lees wat pravastatine precies is en wat de bijwerkingen ervan zijn. Pravastatin (marketed as Pravachol or Selektine) is a member of the drug class of statins, used in combination with diet, exercise, and weight loss for lowering. Pravastatine heeft alleen een plaats indien gebruik van simvastatine, atorvastatine of rosuvastatine niet in aanmerking komt vanwege bijwerkingen of interactie met. Pravastatine : 127 ervaringen met effect en bijwerkingen.

Pravastatine verlaagt het cholesterol en andere vetten in het bloed. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere. Bijsluiter : informatie voor de gebruiker, pravastatine, eg 40 mg filmomhulde tabletten Pravastatinenatrium lees goed de hele bijsluiter voordat u dit. Wat doet pravastatine en waarbij wordt het gebruikt? Pravastatine behoort tot de groep geneesmiddelen die cholesterolsyntheseremmers of statinen worden genoemd. Bijsluiter : informatie voor de gebruiker Atorvastatine Pfizer 10 mg, filmomhulde tabletten Atorvastatine Pfizer 20 mg, filmomhulde tabletten. Pravastatine eg. Meer info over aanwijzigingen, bijwerkingen, dosering, zwangerschap, borstvoeding, bewaren.

Pravastatine, sandoz 40 Mg (98 Tabletten) - apotheek medibib

Bijsluiter : informatie voor de patiënt, pravastatine, sandoz 20 mg tabletten. Pravastatine, sandoz 30 mg tabletten, pravastatine, sandoz 40 mg tabletten.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: vaak : pijnlijke spieren en botten, pijnlijke gewrichten (arthralgie spierkrampen, spierpijn en spierzwakte. Misschien heeft u hem later weer nodig., heeft u nog vragen? Pijn, frequentie, vaak moeten urineren tijdens de nacht (dysurie). Deze bijsluiter is voor het laatst herzien / goedgekeurd in 03/2012 / 06/2012 6/6 bijsluiter: informatie voor de gebruiker pravastatine eg 40 mg filmomhulde tabletten Pravastatinenatrium lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor. Inhoud van deze bijsluiter :. Secundaire preventie bij een eerder doorgemaakt myocardinfarct of een instabiele angina pectoris met diabetes een normale of verhoogde cholesterolspiegel, als aanvulling op andere maatregelen. Na een transplantatie 1 tablet (overeenkomend met 20 mg pravastatine) eenmaal daags.

  • Pravastatine eg 20 mg bijsluiter bij zivi zorginformatie
  • Koop Pravastatine online: verlaag uw cholesterol
  • Cinedans Dance on Screen Festival 2015 by cinedans

  • Pravastatine bijsluiter
    Rated 4/5 based on 904 reviews